18.07. - 31.07.2021

Dobrovolnický projekt

digitální mapování a interpretace židovského kulturního dědictví

Těžištěm tohoto dvoutýdenního projektu byly nové formy průzkumu a prezentace židovského hřbitova v Žitavě, jakožto jednoho z mála dochovaných míst židovského kulturního dědictví
v regionu. Pomocí digitálních nástrojů a metod interpretace kulturního dědictví účastníci společně vytvářeli podklady pro virtuální prohlídku hřbitova. Ta zájemce informuje o lidech a místech spojených se hřbitovem, také přibližuje osobní příběhy i historické události.


Co znamená interpretace kulturního dědictví? Jedná se o metodiku, která vznikla původně v 50. letech minulého století s cílem lépe oslovit návštěvníky amerických národních parků. Během interpretace se odehrávají čtyři zásadní věci: cílem je vzbudit u návštěvníků zájem o nepříliš známé téma, uvést historické, přírodní nebo kulturní dědictví do kontextu jejich vlastních vědomostí, zkušeností, biografie a hodnot. Dalším cílem je přiblížit význam místa a v ideálním případě metoda interpretace napomáhá k tomu, aby bylo vzdělávání zábavné a poutavé. Metodiku v současné době využívá mnoho muzeí a historických, přírodních i kulturních památek po celém světě.


V rámci tohoto projektu jsme využili metody interpretace kulturního dědictví, abychom porozuměli různým významovým dimenzím židovského hřbitova v Žitavě a mohli toto porozumění předávat dál. Naším cílem bylo vytvořit na tomto historickém místě vzpomínkové prostory, umožňující poznat život, umírání i kulturní dědictví židů – ať už na místě nebo online. Účastníci se seznámili nejen s nejdůležitějšími historickými prameny a materiály o židovském hřbitově, ale získali i základní školení v oblasti interpretace kulturního dědictví, plánování interpretace a interpretačních médií. Pracovali v malých skupinách, z nichž každá se zabývala jiným konkrétním specifickým aspektem hřbitova.


Práce byla doprovázena kulturním a vzdělávacím programem. Navštívili jsme i jiná místa spojená s životem židů, a to v Görlitz (Zhořelec, DE), Liberci (CZ) a Sieniawce (PL) a získali představu o kulturních specifikách Trojmezí. Účastníci měli možnost diskutovat s místními obyvateli o své práci a pokládat jim otázky. 

KONTAKT

NETZWERKSTATT

Hillersche Villa gGmbH

Klieneberger Platz 1

02763 Zittau

 

phone: +49 3583 779633

mail: netzwerkstatt@hillerschevilla.de

Öffnungszeiten

Mo-Fr 10:00 – 16:00 Uhr

 Kooperation

MAZEWA ist ein Projekt der Hillersche Villa gGmbH in Kooperation mit Vereinigung junger Freiwilliger Vjf e.V., European Heritage Volunteers,  Hatikva e.V. in Dresden, der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, der jüdischen Gemeinde in Liberec, Besht Yeshiva Dresden e.V. und der Stadt Zittau.
MAZEWA wird im Rahmen des Programms "JUGEND erinnert" gefördert durch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und das Auswärtige Amt.