18.07. - 31.07.2021

Dobrovolnický projekt

digitální mapování a interpretace židovského kulturního dědictví

Hlavním tématem tohoto dvoutýdenního projektu jsou nové formy výzkumu a také představení židovského hřbitova v Žitavě jako jednoho z mála dochovaných míst židovského kulturního dědictví v regionu. Pomocí digitálních nástrojů a metody interpretace kulturního dědictví budou účastníci společně vytvářet podklady pro virtuální prohlídku hřbitova. Ta by měla poskytnout informace o lidech a místech spojených se hřbitovem, a také přiblížit osobní příběhy i historické události.


Co znamená interpretace kulturního dědictví? Interpretace je metodika, která vznikla původně v 50. letech minulého století. Jejím cílem bylo oslovit návštěvníky amerických národních parků. Během interpretace se odehrávají čtyři zásadní věci: Cílem je vzbudit u návštěvníků zájem o nepříliš známé téma. Historické, přírodní a kulturní dědictví je uváděno do souvislostí s vlastními vědomostmi, zkušenostmi, pozadím a hodnotami. Dalším cílem je přiblížit význam místa a v ideálním případě je metoda interpretace také zábavným způsobem vzdělávání pro všechny účastníky. Tuto metodiku v současné době využívá mnoho muzeí, historických, přírodních i kulturních památek po celém světě.


Abychom porozuměli významu židovského hřbitova v Žitavě a mohli toto porozumění předávat dál, budeme v rámci tohoto projektu využívat metodu interpretace kulturního dědictví. Cílem je vytvořit na historickém místě vzpomínkové prostory, ve kterých je možné pochopit život, umírání i kulturní dědictví židů – ať už na místě nebo online. Účastníci budou seznámeni nejen s nejdůležitějšími historickými prameny a materiály o židovském hřbitově, ale dostane se jim i základního školení v oblasti interpretace kulturního dědictví, plánování interpretace a interpretačních médií. Většinou budete pracovat v malých skupinách, přičemž každá se bude zabývat konkrétním úkolem.


Práce bude doprovázena kulturním a vzdělávacím programem. Abychom získali představu o kulturních zvláštnostech Trojmezí, navštívíme i jiná místa spojená s životem židů, a to v Görlitz (Zhořelec, DE), Liberci (CZ) a Sieniawce (PL). Pokud to okolnosti dovolí, budou si moci účastníci popovídat s místními o své práci a sami jim pokládat otázky. Kromě toho si budeme povídat se členy židovské obce Drážďany o aktuálním životě židů v Německu.

KONTAKT

NETZWERKSTATT

Hillersche Villa gGmbH

Klieneberger Platz 1

02763 Zittau

 

phone: +49 3583 779633

mail: netzwerkstatt@hillerschevilla.de

Öffnungszeiten

Mo-Fr 10:00 – 16:00 Uhr

 Kooperation

MAZEWA ist ein Projekt der Hillersche Villa gGmbH in Kooperation mit Vereinigung junger Freiwilliger Vjf e.V., European Heritage Volunteers,  Hatikva e.V. in Dresden, der Jüdischen Gemeinde zu Dresden, der jüdischen Gemeinde in Liberec, Besht Yeshiva Dresden e.V. und der Stadt Zittau.
MAZEWA wird im Rahmen des Programms "JUGEND erinnert" gefördert durch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und das Auswärtige Amt.